Σοφία Φιλλιπίδου

Ένα κείμενο από τη Σοφία Φιλιππίδου