takashi-murakami-private-collection-4

Kishin Shinoyama, Mishima Yukio, 1968, Tokyo, 1968

Leave a Reply