65876_1000_650

Χαλεπάς Γιαννούλης (1851 – 1938)
Σάτυρος που παίζει με τον Έρωτα, 1877

Leave a Reply